2017. október 20., péntek

A szakadék szélén vágyva ...

                                             Mennyi érzést lehet kapcsolni
                                       szolgálatainkhoz, keresztyénségünkhöz!
                                             Könnyek, fáradtság, kérdések,
                                              erő,  gyengeség,  harc,  áldás,
                                             öröm, remény... Ki tudja még
                                             mi mindent lehetne a lelkészi
                                             szolgálathoz   kötni!   Azután
                                             ha  az  egyik  megfakul,  felnő
   a másik, kitölti a napokat, az estéket, az éjszakát, az imádságot, az igeolvasást,
   a  beszélgetéseket.  Most  is   vannak  bennem  érzések,  és  kérdések.  Olyan
   egyszerűnek tűnik 500 év távlatából a reformáció. Luther felkel kifüggeszti a......

   tételeket, mindenki megvilágosodik. Megvan a diagnózis, megvan az orvosság,
   vissza az Igéhez, a forráshoz. A korabeli hitvallók élete Krisztusra mutat, és hat.
   500 év múlva az emberi szív sokat nem változott. A hitünk, elköteleződésünk
   hasonló helyzetben van. Ahogy akkor sem történt egy reggel meg mindaz, ami
   a reformációt vonta maga után, így van ez ma is. Szenvedünk férjeink mellett, 
  vagy   velük  együtt   az egyházunkért, a keresztyénségért. Tudjuk a diagnózist.
                                           Baj van. Nem hiteles keresztyén-
                                           ként az életünk, olvassuk az igét,
                                           de   nem  mérjük  ahhoz, gondola-
                                           tainkat, mindennapjainkat,   hiszen
                                           megtűrünk   minden   mást   az 
                                           életünkben,  mint  amit Krisztus
                                           kér tőlünk. Hogyan tovább??...
                                           Kezünket nyújtjuk a rászorulók
                                      felé, de mintha nem jutna más hozzájuk,
                                      mint szánalom, a szeretet, az evangélium
                                      helyett. Szánkat nyitjuk bizonyságtételre,
                                           de mintha szavaink nem adnák azt
                                         a csodát vissza, amit megélünk Jézussal.
                                       Mintha erőtlenné válnának, vagy másként
                                        születnének ujjá szavaink.  Imádkozunk,
                                           mert tele van épp hálával a szívünk,
                                         és mintha csak kérés jönne ki belőlünk.
                                       Imádkozunk, mert kétségbeesettek vagyunk,
                                       és mintha csak mondanánk, de nem tudnánk
                                        hallani a mi Urunk szavát. Élünk szeretett
                                         családtagjaink között, de mintha időnként
                                        inkább mellettük lennénk. Szeretnénk szeretni,
                                        de  fájdalmat okozunk. Mi van Veled ma
                                       keresztyénség? Mi van velem? Mi van velünk?
                                          Ó bár megkönyörülne rajtunk az Úr!.....


                                                                               Gergelyné Molnár Lívia
       

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése