2019. január 1., kedd

Kedves Lelkészfeleségek, kedves Olvasóink!
2019-es év a blog írói számára pihenő év lesz.  
Nem csak a blogírásban, hanem mindenfajta szolgálatainkból visszahúzódva próbálunk lelassítani, elcsendesedni és a tettek helyett most koncentráltan is a belső világunkra és Istenhez, szeretteinkhez való kapcsolódásunkra figyelni. 
Szeretettel ajánlunk figyelmetekbe is ilyen elhatározást, amikor a feladatokból, szolgálatokból tudatosan háttérbe húzódtok és a megmaradó energiával fokotottabban a lényegi kapcsolódásaitokat keresitek és helyezitek fókuszba! 
Nagy eltökéltség és tudatos döntés, elszánt kivitelezés szükséges ehhez, de úgy sejtjük megéri!
Jövő év elején beszámolót fogunk írni arról, hogy hogyan sikerült ez, a most bennünket nagyon lelkesítő terv és mozdulás.
Addig is a legjobbakat és Istenünk gazdag áldását kívánjuk minden kedves lelkészcsalád és kedves olvasónk számára! 
Szeretettel
image.pngSzőke Etelka és Gergelyné Molnár Lívia

"Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el,
tegye jóvá az Isten, amit te rontasz el.
Kérjük lénye ragyogja lábad elé a fényt!
Lásd meg, hogy utadon isteni oltalom
vigyáz rád, és szeretve félt.”  

2018. szeptember 10., hétfő

Szarka-Darvas Gyopár: Képeimről szeretettel

Szarka-Darvas Gyopár:


KÉPEIMRŐL SZERETETTEL
most 10 témában

„Minden MŰVÉSZET-nek vallásos rendeltetése van. Az a célja, hogy nagy érzelmi hatást keltve művelje a lelket, tegye képessé a szenvedélyes életre, a szépre, a jóra, az igazra, és készítsen fel a halálra, az Istennel való találkozásra.” 
Ozsvári Csaba ötvösművész

Témák: 1. Fantázia-virágok; 2.Virág csendéletek; 3.Tájképek; 4. Évszakok; 5. Életfa; 6. Átvitt értelmű képek; 7.Jelképek; 8. Templomablakok; 9. Angyalok; 10. Átvilágítható képek.

1.Fantázia-virágok 

„Ó természet, ó dicső természet, mely nyelv merne versenyezni véled, míly nagy vagy te, s mentül inkább hallgatsz, annál többet, annál szebbet mondasz!” 
Részlet Petőfi Sándor :Tisza c. verséből

2. Virág csendéletek 
A virágot a lélek szedi. A virág az egyetlen kép a földön, amiben a lélek önmagára ismer. Gyökerei a sötétségben vannak, de a fény felé növekszik. Az illat és a szín segít abban, hogy átéljük e misztérium érthetetlen varázsát.” 
Hamvas Béla: A virágszedés lélektata

3. Tájképek

„Ültetett az Úristen egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Sarjasztott az Úristen a földből mindenféle fát, szemre kívánatosat és eledelre jót, és az élet fáját is, a kert közepén…” 
Biblia. I.Mózes 2:8-9. 

 „Magas hegyekre áhítok, hol megfejtődik száz titok, hol nincsen bűn, és nincs piszok, csak fényes ég, és nárciszok.” 
Nemes Nagy Ágnes: A vágyakról

4. Évszakok

Tavasz: „ Csordultig tölti szívemet, s völgyet az arany meleg! Hogy zengenek a lépteid, Isten! Az erdő sóhajt mély gyönyörben, . . virágtól részegen szakad alá a megduzzadt patak, . . a bimbók széle szinte pattog, madarak nászéneke csattog, . fent aranyszárnyú fellegek: szerelmi diadalmenet!” 
Lenau . Ford: Szabó Lőrinc

Nyár: „A távol csillagok oly szőke fénnyel égnek. . (Annára gondolok, ki szőke, s messze rég) . Kaszálók illatát üzenik esti rétek. . (Annára gondolok, emléke enyhe, szép!)
A nyár ragyog, lobog, pipacsosak a rétek, . (Annára gondolok, ó, én letűnt nyaram) . Őszünk be közeleg, falevél földre téved, . (Annára gondolok, és siratom magam.)” 
Nyár. Juhász Gyula

Ősz: "Hűs szele húz át az ősznek a réten, fázik a lelkem,érzi a deret, . . keresek valamit a messzeségben, kihunyt fényt, elnémult üzenetet… . . Oly hirtelen borult az est fölébem, s az ősz oly gyorsan rám talált, . Úgy állok itt a hervadó vidéken, mint a topolyafák.” Ősz. Juhász Gyula Tél: Ezüst fonatok. . „Ó, a téli éjszaka fényes, érces illata! . Jégvirágok hímpora száll a hold-kehelyre. . Holdból, fagyból így terem szétindázó sejtelem, . mint folyondár eleven a pusztát belengve.” 
Weöres Sándor

5. Életfa
„Minden növényi ábrázolás közül az életfa a legösszetettebb és legegyetemesebb jelentésű. Utal életre és halálra, az örök fejlődésre, és növekedésre a folytonos megújulásra. A mélylélektan a gyökér, törzs, korona hármasát az ösztön-én, az én, és a felettes-én kifejeződéseként értelmezi. Az életfa hitvilágát a magyar népmesék őrzik: az ÚT, amelyen a mesehős az égbe, vagy az alvilágba jut.” 
Életfa. Magyar Nő magazin 2016.szeptember 1.

6. Átvitt értelmű képek

„Tág a világ, mint az álom, mégis elfér egy virágon.” 
Weöres Sándor verse Képek: Házaspárkapcsolat a hűséggel.
„A szeretet isteni hatalom. Ereje akkor sem gyengül, amikor az érzelmek tüze már parázzsá szelídült. A hűség nem áradó érzelem, hanem tudatos döntés: szövetség életre, halálra.” 
Simon András grafikus művész


7. Jelképek: A földi élet elmúlásáról… és az örök élet reménységéről 


Minden mulandó, legszebb perceinket Halál vigyázza. Minden hervatag. A rózsa és a szerelmes tekintet egy sírba hullnak és elomlanak. Minden múlandó. Ó, de ez a legszebb, Hogy tűnt perc méze boldogít tovább, s bár letaroltan állanak a kertek, Megőrizzük múlt rózsák illatát.”

Részlet Juhász Gyula verséből.
Kert: „A kert haszon-vagy dísznövények termesztésére szolgáló bekerített, védelem alatt álló földterület, amelynek gazdája van.” 
Kislexikon. Kép: Lydia kis kertje. (Kicsi kép)

„Bezárt kert az én húgom, menyasszonyom, bekerített forrás, lepecsételt kút. Paradicsomkert nőtt rajtad, édes gyümölcsökkel, ciprusok, nárdu-sokkal, nárdus és sáfrány, illatos nád és fahéj, sok tömjénfával, mirha és áloé, sok drága balzsammal; kertemben lévő kút, friss víznek forrása, amely a Libanonról csörgedezik.” 
Biblia. Énekek éneke 4:12-15

Élet: „Az élet egy nagy óceán, s az öröm az óceán kis gyöngye, talán mire felhozom, össze is töröm„ 
Petőfi Sándor Kép: Élethajó (KD. képe)

Fa: „Láttam egy fát a föld közepén, nagyon magas volt. A fa csak nőtt, és . . erősödött; olyan magas lett, hogy az égig ért, és még a föld széléről is látni lehetett. Szép lombja volt, és sok gyümölcse, táplálékot nyújtott mindenkinek. Alatta mezei vadak tanyáztak, és ágain égi madarak fészkeltek, róla táplálkozott minden élőlény.” 
Biblia Dániel 4:7-8.

Folyóvíz mellé ültetett fa

„Boldog az az ember, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és a csúfolódók székébe nem ül. hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége és az Ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. és olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el; és minden munkájában jó szerencsés lesz.” 
Biblia; Zsoltár. 1:1-3.

Víz: Élet vize

„És láttam az élet vizének tiszta folyóját, amely ragyogó volt, mint a kristály… és a folyóvízen innen és túl az életnek fája, mely tizenkét gyümölcsöt terem, minden hónapban meghozza gyümölcsét.” 
Biblia; Jelenések könyve 22:1-2.

Nap: az életet tápláló isteni szeretet jelképe: „Nap és pajzs az Úristen!” 
Biblia. Zsolt.84:12 

8. Templomablakok

„Kik csak az utcán járnak-kelnek, szépséget rajta nem igen lelnek… De aki belép a tág iromba, boltozatos hűvös templomba, s belülről pillant ablakára, megdöbbenten áll, megkövülten áll, elbűvölten áll: Nézz a csodára! Színek zengése! Fények zúgása! Mártír mosolya! Szűz vallomása! Kék, ami békül, piros, mi lázad! Magasba ragad, a mennybe ragad lángtünemény és tűzkáprázat! Ó, titkok titka: a földön itt lent belülről nézzen mindenki mindent, szemet és szívet és harcot és békét! – áldja meg az Úr, áldja meg az Úr – a belülről látók fényességét!” 
Dsida Jenő: Templomablak (Részlet)


A védőangyal a kereszttel. „Most tudom igazán, hogy az Úr elbocsátotta az ő angyalát, és megszabadított engem…”
 Biblia: Ap. Csel. 12:11. 3.
Csecsemő lelkét hozó angyal: … és adom az én lelkemet belétek…” 
Ezékiel.37.14

Meghalt ember lelkét az égbe visszavivő angyal: „…Minden lélek az enyém…” –– mondja az Úr. Biblia. Ezékiel 18:4. 9. Angyalok „Éjfélkor az égen a csendből elő angyal szállt, zengedező. Felhőseregek, csillag-miriád, a hold hallgatta dalát. Míly boldog a lélek – íly szava kelt – amíg hona édeni kert. Jóságos az Úr! – öntötte szelíd, hű szíve dicséreteit. Csecsemő-lelket vitt – átölelé – a könnyek völgye felé. Elszállhat a dalból a szó idelenn: a dallam, a hang sohasem! Szennyezte, gyötörte soká a világ, de emelte a lelket a vágy. S nem adta az égi zenét, amíg élt, a földi üres dalokért!” 
Mihail.J.Lermontov. Illyés Gyula fordítása

10. Átvilágítható képek: különleges technikával


"Azután monda Isten: pezsdüljenek a vízek élőlények nyüzsgésétől... és megteremtette Isten a nagy víziállatokat, a vízekben nyüzsgő különféle úszó élőlényeket... és látta Isten, hogy jó."
 1Mózes1:20-21.
„Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az Ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, örökkévaló Atya, Békesség fejedelme!” 
Ézsaiás 9:5.

2018. augusztus 29., szerda

Nagy szeretettel köszöntjük blogunkon Dr. Szarka Miklósné Darvas Gyopár művésznőt.
Most a nyáron olyan szerencsések lehettünk, hogy Gyopár gyönyörű kép kiállítása Dunakeszin nálunk lehetett. Igy pár héten át csodálhattuk a szárított virágszirmokból készült alkotásait. Lenyűgöző volt!
Gyopár már több éve járja az országot, sőt azon is túlra is ment, hogy kiállításaival valami mélyen megmozduló örömet okozzon az embereknek. 
Megtisztelő, hogy blogunkon is bele pillanthatunk a remek műveibe és hozzájuk tartozó,  lelkünket értékekkel feltöltő gondolataiba. 
KÖVETKEZŐ HÉTEN IS GYOPÁR KÉPEIVEL FOGUNK TALÁLKOZNI!
Hálás köszönet, kívánjuk hogy még sok új kép szülessen és mindegyik hordozzon valamit a Mindenható, szerető Istenből!
  

Dr. Szarka Miklósné Darvas Gyopár vagyok, 1944 tavaszán a visszacsa-tolt Ungváron születtem, ahonnan hamarosan menekülni kellett szüleimnek a közelgő front elől. Visszaköltöztek Pécsre, itt nevelkedtem két testvéremmel együtt. Első örömteli emlékem 4-5 éves koromból, amikor egy kis bazárszerű üzletben sok szép színes ceruzát, festéket, füzetet és rajzlapot nézegettem. Az írószerbolt különös vonzását mai napig érzem; de ennek hatása sokkal később tudatosodott bennem. Az iskolában a rajzórákat szerettem legjobban. Gimnáziumi éveim alatt pedig a művészettörténet és a Zsolnay kiállítás volt rám nagy hatással, melyet sokszor megnéztem. Nagyon tudtam gyönyörködni a szép, színes porcelán vázákban, tányérokban. Később műszaki rajzoló lettem, amikor a pontosságot és a precíz rajzkészségemet fejleszthettem.
1970-ben Szarka Miklós református lelkész felesége lettem, ettől kezdve a papnék életébe és feladataiba kerültem. Négy gyermekünk született, őket neveltük a Pest megyei Bia községben (Biatorbágy). Itt a férjemnek mindenben munkatársa voltam. Ebben az időben nem volt időm és módom arra, hogy saját kedvteléseimmel foglalkozzam. 1991-ben létesült a Református Házasság-és Családsegítő Szolgálat, amelynek megszervezésével, és vezetésével férjemet bízta meg az egyházi vezetőség. Így kerültünk vissza Budapestre, itt tanulhattak tovább gyermekeink. A Család-segítő Szolgálatnál is munkatárs voltam férjem mellett. 2009-ben nyugdíjba mentem, és azóta jut időm arra is, hogy régi vágyaimat megvalósítsam. Lassan megérlelődött bennem az a szép gondolat, amit a görög bölcselőnél, Tatiosz-nál olvastam, hogy: „Hű barát az idő, mert felnyitja a szemeket, meghozza a tisztán látást, tetté érleli a szándékot, alkotássá emeli a gondolatot…” Többek között ez a mondat indított, bátorított, hogy idős fejjel kezdjek új, szokatlan művészeti ágat művelni a préselt virágokkal, levelekkel, színes kartonlapokkal. Miközben egyre jobban elmélyültem a virágok tanulmányozásában, egyre több lelki üzenet bukkant elő bennem, versek, zenék, mondatok társultak a képekhez.  Az önismereten túl, egyre több üzenetet tudtam kifejezni a képekkel. Nagy örömöt jelentett nekem, hogy a törékeny alap-anyagokból valami maradandót tudok készíteni. 2014 őszén indult el a kiállítások időszaka, amely még most is tart. 2015 őszén csatlakoztam az Ars Sacra Fesztivál munkájához, a Szilágyi Dezső téri Ref. templomban rendezhettem kiállítást.
Nagy hálával gondolok Istenre, aki felnyitotta szememet arra, hogy az Ő keze alkotásaira pillantva meglássam a szépet a természetben, az egyedit egy-egy növény színében, alakjában, erezetében, bársonyos szirmában. Ezeket próbálom üzenetté formálni, átmenteni, felmutatni az embereknek, gyermekeknek, hogy a Teremtő munkáját jobban észrevegyék, védjék, óvják, értékeljék.                                                Dr.Szarka Miklósné Darvas Gyopár
„A virágot a lélek szedi. A virág az egyetlen kép a földön, amiben a lélek önmagára ismer. Gyökerei a sötétségben vannak, de a fény felé növekszik. Az illat és a szín segít abban, hogy átéljük e misztérium érthetetlen varázsát.”
Hamvas Béla


A KOLLÁZS KÉPEK ÜZENETE; 
   A FELTÁMADÁS ÜZENETE

 Jelen esetünkben a virág teljes pompájában úgy van eltemetve a nehéz könyvlapok koporsójában, hogy        feltámadásával új életre keljen, és száraz állapotában is  hirdesse Teremtője dicséretét. A megalkotott kép mutassa föl, hogy a SZÉP jó, meg-nyugtató, gyógyítja a szemet és a lelket. Mert a préselt virág a maga szerény eszközeivel azt hirdeti, hogy VAN FELTÁMADÁS! egy új dimenzióban, másféle alakban, de tovább élnek.

  Ez azt üzeni nekünk, embereknek, hogy mi is egy másféle formában, tovább fogunk élni. Halálunk pillanatában a lelkünk és a szellemünk végleg elválik a testtől. A test eggyé válik a porral, de a lelkünk, a halhatatlan részünk nem veszhet el. Hitem szerint Isten egy angyalt küld érte és ő viszi vissza Isten országába, ahonnét érkezett. ez a gondolat jelenik meg az angyalos képeken.