2017. augusztus 13., vasárnap

Női betolakodók a gyülekezetből

Kapcsolódó kép

 Lelkészek! 7 nő, akivel legyetek nagyon óvatosak!
"Mert színmézet csepeg az idegen asszony ajka, és simább az olajnál az ő ínye" (Péld 5:3).

James Taylor folk énekes volt, mielőtt homiletika tanár lett. A prédikátorok eme veterán tanára éveken keresztül tanított a New Orleans-i Baptista teológiai főiskolán. Az egyik napon egy fiú osztályt figyelmeztetett azokra a kísértésekre, amelyekkel találkozni fogunk majd.

Bildergebnis für nő rajz"Eljön majd az a nap, amikor az irodádban ott fog ülni egy nő és felajánlja magát neked. Szexuálisan elérhetővé teszi magát számodra. Ha nincs rendben a házasságod, vagy ha az Istennel való kapcsolatod nem naprakész, nagyon gyorsan, nagyon nagy bajba kerülhetsz."
Jelentkeztem és ezt mondtam: "Dr. Taylor, valóban azt hiszi, hogy mindannyian, akik itt ülünk ebben a teremben találkozni fogunk ezzel a helyzettel?" Az agyam képtelen volt elképzelni egy olyan helyzetet, amelyben egy nő - bármelyik nő - ott ülne egy lelkész irodájában és próbálná elcsábítani őt.
"Igen, azt hiszem" - mondta ő, "még te is McKeever."
Erre kitört a nevetés az osztályban.

Megéltem ezt a napot...
(Tizenöt évvel később ott ült az irodámban és felkínálta magát nekem, mint fiatal lelkésznek. Hálás vagyok, hogy azon a napon helyesen cselekedtem, ott az irodámban.)

A Példabeszédek írója hasonló dolgot tett, mint Dr. Taylor velünk a lelkészképzőben azon a napon: felkészítette a fiúkat arra, amivel életük folyamán találkozni fognak majd. 

"Fiam, figyelj bölcsességemre, hallgasd meg értelmes szavaimat! 
Marad  megfontolt, és ügyelj, hogy ajkad okosan szóljon!
Mert színméz csepeg a más asszonyának ajkáról, és ínye simább az olajnál. De a végén keserű lesz, mint az üröm, éles, mint a kétélű kard. 
Lábai a halál felé visznek, léptei a holtak hazájába tartanak. Nem az élet ösvényét járja, téves úton jár, és maga sem tudja." 
(Péld 5:1-6).

A megoldás erre a helyzetre az a fegyver, amely megvéd a csábítótól, amit a szerző a továbbiakban mond: "A magad kútjából igyál vizet" (5:15). A tanács nagyon világos a fiatal férj számára: saját felségével való intim kapcsolat elégítse meg őt és rajta kívül senki más.
Istennek nagyon sok embere tette tönkre lelkészi szolgálatát szexuális bűnnel.

Ott vannak végig a Bibliában. Gondoljunk Éli főpap fiaira. "Éli fiai azonban elvetemült emberek voltak, nem ismerték az Urat (1Sám 2:12). "azokkal az asszonyokkal háltak, akik a kijelentés sátrának a bejáratánál teljesítettek szolgálatot" (2:22). Isten nem volt türelmes ezekkel az emberekkel, akik gúnyt űztek szolgálatukból, és gyorsan véget vetett hivatásuknak (4:11).
És ott van Dávid és Betsabé története (2 Sámuel 11), ami Dávid trónra kerülése előtti küzdelme után következett be, amikor az élete könnyű lett. Szolgálata maradandó kárt szenvedett és hasznossága Isten kezében nagyot csökkent.

Timóteus fiatal lelkész volt, akinek szüksége volt az időben való figyelmeztetésre az ilyen fajta kísértésekre. Mentora, Pál apostol olyan időkről beszélt, amikor a gyülekezeti férfiak - nem a világiak - árulók, vakmerők, felfuvalkodottak", lesznek "akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják" (2Tim 3:4-5). Azt tanácsolta, hogy forduljon el az ilyenektől.
Ezek olyan emberek, mondja Pál, akik "belopakodnak a házakba, és rabul ejtik a bűnökkel terhelt és sokféle vágytól űzött asszonykákat" (3:6).

Egyes esetekben a nők az áldozatok, máskor pedig ők szedik az áldozatot.
Sok lelkész a legnagyobb árat fizette a szexuális bűnért.

Ha a kísértés az igazat mondaná, egyetlen lelkész sem esne áldozatul. Ha a paráznaságra való csábítás alkalmazná a reklámetikát, a teljes nyilatkozat valahogy így szólna:  

Az alanynak tudatában kell lennie, hogy e vonal átlépésével és ezzel a személlyel való szexuális kapcsolatba lépésével, a lelkész lebecsüli Urát, örömet szerez az ellenségnek, megszegi házassági fogadalmát, csalódást okoz mindenkinek, aki hitt neki ifjúsága óta, egészen mostanáig; tönkreteszi a családját és befejezi lelkészi szolgálatát...
Senki sem követne el paráznaságot, ha ezt alá kellene írnia!

Az ördögnek azonban egyáltalán nincs szándékában nyilvánosságra hozni egy listát a mellékhatásokról. Hallgass rá és azt fogod gondolni, hogy az Istennek való engedetlenség a beteljesülés és a boldogság útja.
A vétkező lelkész becsapja magát és elhisz mindenféle hazugságot, amelyek közül a legtöbb attól ered, akit Jézus a "hazugság Atyjának" nevez (Jn 8:44). Meggyőzi magát arról, hogy "ez jár nekem, soha senki nem fogja megtudni, az élet minden csodálatos dolga az enyém lehet, ez a tiltott gyümölcs is," és aztán jön a megdönthetetlen érv: "ez olyan csodálatos érzés - nem lehet rossz."

Túl későn jön rá az ősi igazságra, hogy a bűn sokkal messzebb visz, mint amennyire menni akartál, több ideig marasztal, mint amennyit maradni szerettél volna, és sokkal többe kerül, mint amennyit fizetni akartál volna érte.
Itt van hét nő, akivel legyetek nagyon óvatosak, fiatal  - és kevésbé fiatal - lelkészek!
Képtalálat a következőre: „szép nő rajz”

1. A nő, aki szívesen lenne a feleséged.
Ez a nő nem boldog a házasságában. Férje nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Hétről-hétre ott ül a gyülekezetben, és felvetődik benne, hogy te vagy minden, amit ő egy férjben valaha is elképzelt. Kedves vagy és udvarias, figyelmes és lelki ember. Szereted az Urat és elkötelezett vagy a családod iránt. Jól keresel, nem iszol és nem dohányzol, és nem kocsmázol. Így lassan beléd szeret.

Nos, ha racionálisan gondolkozna, tudhatná, hogy ha elcsábít téged, vagy megnyer téged - fogalmazhat bárhogy - azok a csodálatos tulajdonságok, amelyeket csodált benned, hirtelen mind elvesznének: családod, jövedelmed, a tisztelet, ami körülövez a gyülekezetben és a társadalomban, és még az életörömöd is.

A legtöbb esetben eléggé világosan gondolkodik, hogy nem próbálja meg szétszakítani a házasságodat (bár ez elég sokszor megtörtént). Csak egy erős vonzalmat érez irántad, és úgy helyezkedik, hogy te észrevedd. Tudatosan vagy nem tudatosan csapdává válik az óvatlan lelkész számára.Képtalálat a következőre: „szép nő rajz”2. A nő, aki az anyád akar lenni.

Megfojt a figyelmességével, eláraszt nyalánkságokkal, amelyeket ő készített "csak azért, mert tudom, hogy szereted," és  siralmassá teszi az életedet.
Ha eddig nem szenvedtél klausztrofóbiában, most fogsz.

Ez nem jelent olyan nagy szexuális veszélyt számodra, hanem azzal, hogy megengeded és bátorítod az irántad való figyelmességre, alkalmat adsz a pletykára és arra, hogy veled foglakozzanak. A "gonosz látszatának elkerülése" mindig hasznos elv (1Thess 5:22).3. A nő, aki a szeretőd akar lenni.
Képtalálat a következőre: „szép nő rajz”

Ennek a nőnek kifinomult érzéke van ahhoz, hogy kiszagolja, ha a lelkésznek kihűlt a feleségével való kapcsolata.
Ez a nő tényleg az, akiről a Példabeszédek könyve beszél. Az emberben komolyan felmerül az a kétely, hogy ezt valóban Salamon írta-e. Egy olyan férfi, akinek 1000 szeretője van nincs olyan helyzetben, hogy ilyen tanácsot adjon, amilyet Példabeszédek
5-ben találhatunk. (Noha ő bizonyosan tudta az igazságot ebben a kérdésben).
Az ilyen nő erkölcstelennek tűnik, aki nincs tudatában hogy amit tesz az rossz. Ilyen kijelentésekkel igazolja azt a tettét, hogy felajánlja magát a lelkésznek: "Ez jár neked" (megérdemled), "Isten azt akarja, hogy mindnyájan boldogok legyünk, vagy nem?", "soha, senki nem fogja megtudni; én biztosan nem fogom elmondani."

Amit eszünkbe kell vésnünk, nekünk lelkészeknek az az, hogy a hölgy, aki felkínálja magát neked minden kikötés nélkül - ez az, amit mond, de mi jobban tudjuk! - nem úgy néz ki mint Jézabel, kifestve, kiplasztikázva és felékszerezve. Nem az ékszereiről fogod megismerni őt.
Lehet a diakónus csinos felesége, a feleséged barátnője, egy gyülekezeti tag, aki tanácsadásra jön hozzád. Egy tömegből senki sem tudná kiszúrni őt, mint egy rosszlányt, de ez a te legnagyobb ellenséged.4. A nő, aki a legjobb barátod akar lenni.
Képtalálat a következőre: „szép nő rajz”
Bizalmasan közölni akarja veled, hogy ki kivel mit csinál a gyülekezetben. Ő egy pletykafészek.
Azt akarja, hogy (hm) "érezd magad szabadnak, hogy hozzám gyere bármikor, amikor szükséged van, hogy beszélj valakivel." A tanácsadód akar lenni.

Annak érdekében, hogy ezt keresztülvigye, elsődleges taktikája a következő:
a) egy csomó időt körülötted tölt, önkéntes munkát végez az irodádban, de leginkább személyes asszisztensedként (segítőd) akar önkénteskedni.
b) életének intim kérdéseiről beszél neked,
és c) kéri, hogy tehermentesíttesd magad vele.

Ha nem tudja más módon az életedbe fészkelni magát, megpróbál összebarátkozni a feleségeddel és gyakran feltűnik az otthonodban.
Ha a feleségeddel nem vagytok egy csapat, ebből semmi jó sem fog származni ettől a pillanattól kezdve.Képtalálat a következőre: „szép nő rajz”
5. A nő, akit akarsz

Zavarba jössz a közelségében. Azon gondolkozol, hogy vajon nem észleli-e azokat a rezgéseket, amelyeket a tested kibocsát.

Természetesen van néhány probléma. Te házas vagy és ő is házas. Bölcsen azt mondod magadnak, hogy ez soha nem történhet meg, függetlenül attól, hogy milyen gyönyörű, túl van az elérhetőség határán számodra.

A gond az, hogy vonzódsz hozzá és véletlenül mindig összekerülsz vele (bizottságokban, szolgálatokban, projektekben stb.). És mert a közelség táplálja az intimitást, ha nem teszel gyorsan valamit, halott vagy. Itt van ő, az álmaid nője. talán nem az egész világ legszebb nője, de mindent összevetve - kinézete, a személyisége, a nevetése, a lelkisége, és egy néhány további, minden képzeletet     felülmúló tulajdonsága - ő minden, amit te egy nőben valaha is megkívántál magadnak.

A legtöbb esetben ezt nem tudod elmondani a feleségednek, ezért egy bizalmas segítőre van szükséged, aki szigorú lesz veled. Ha még nincs, akkor keress magadnak most! Bizalmasan közölj vele mindent, mielőtt elkövetnéd életed legnagyobb hibáját.Képtalálat a következőre: „szép nő rajz”
6. A nő, aki nem tudja, hogy mit akar.

A legtöbb esetben ez az összezavarodott hölgy tanácsért jön hozzád, és arra kér, hogy mondd meg, mit tegyen. Elmondja neked az egész bonyolult élettörténetét.
Benne semmi sem a te ideálod. Soha nem fantáziáltál róla, vagy bárkiről, aki olyan, mint ő.

Tehát hogyan válhat problémává számodra? Gyakori látogatásaival az irodádban.

Minden a fókusz kérdése. Az évek alatt több százezer embert láttam és arra jöttem rá, hogy mindenkiben van valamilyen szépség és vonzerő. Ha egy egyénre fókuszálunk és nem hasonlítjuk össze őket senkivel, észrevehetjük ezt. A tanácsadói iroda elzártságában, ahogy ő kiönti a lelkét és életének intim részleteiről beszél, a lelkészben érzelmi vonzódás ébredhet.

A probléma most már te leszel, és nem ő.
A lelkészek lehetőleg soha ne váljanak szaktanácsadóvá. Amikor egy gyülekezeti tag eljön hozzád, hogy segíts a problémájában, ha egy-két látogatással nem oldható meg, irányítsd őt képzett szakemberhez.

Ed Young Houston kettes számú baptista gyülekezetének a lelkésze egyszer néhány lelkésznek elmondta, hogy nekünk egyáltalán nem lenne szabad tanácsadást tartanunk. "Csak az kell, hogy valaki - férfi, nő, gyermek - kirohanjon az irodádból és megvádoljon valamivel, és a lelkészi szolgálatodnak vége!"
Igaza van. Young lelkész elmondta, hogy ha valaki hozzámegy az istentisztelet után és azt mondja, hogy "valamikor beszélnünk kellene", ő azt mondja, hogy "üljünk le most azonnal a padsorba és beszélgessünk." Ez nyilvános és hamar el lehet végezni.

Gyűlölöm, hogy az élet ilyen lett, de ilyen, és nekünk ezt figyelembe kell vennünk.


7. A nő, akivel a legszorosabban együtt dolgozol a szolgálatban.

Ez is fókusz kérdése.
Ähnliches FotoAz istentisztelet lelkésze rendszeresen találkozik az orgonistával (zongoristával, személyes asszisztensével vagy bárkivel), hogy megtervezzék az istentiszteletet. A fiatal lelkész gyakran szervez konferenciákat a titkárnőjével vagy egy fiatal hölggyel a gyülekezetben, aki segít a program elkészítésében. A lelkész találkozik a vasárnapi iskola vezetőjével, vagy a segédlelkésznővel, vagy a női szolgálatok koordinátorával, vagy a személyzeti vagy a pénzügyi osztály vezetőjével.  

Lelkész, legyél óvatos! Légy kezdeményező minden kompromittáló helyzet elkerülésében.
Billy Graham lelkészi szolgálatának kezdetén eldöntötte, hogy soha nem lesz egyedül egy nővel.

Egyesek ezt szélsőségesnek találják, de hosszú és nagy nyilvánosságot elérő evangelizátori szolgálata alatt, a legkisebb mértékben sem szennyezte be őt szexuális botrány vagy rosszindulatú célozgatás.


Bildergebnis für menyasszony rajzA legfontosabb nő számodra a gyülekezetben! 

Aranyszabály: Ne csak azt nézzük, hogy kiket ne, hanem azt is, hogy kit igen!

A feleséged legyen a szeretőd, a bizalmas barátod, a legjobb tanácsadód, a legerőteljesebb lelkigondozód, és a gondoskodód, aki a legjobb ételeket készíti, és mindig elérhető számodra.

Hagyd kihűlni a családi tűzhelyt és beengeded az életedbe a problémát lelkész testvérem. Ezért sürgeti a Példabeszédek írója a fiatal férfit, akit ő mentorál, hogy "a magad kútjából igyál vizet, és csörgedező vizet a magad forrásából!" Azt mondja: "Legyen forrásod áldott, és örülj ifjúkorodban elvett feleségednek." (Péld 5:15-23).

Egy lelkész, akit ismerek, gyakran említi a feleségét a szószékről. Teljesen világossá teszi, hogy nagyon szereti a felségét, és azt a benyomást kelti, hogy intim kapcsolatuk erős. Meg akar győződni arról, hogy a gyülekezet ismeri és támogatja elkötelezettségét a felesége és családja iránt, ami (többek között) azt jelenti, hogy az ő szabadideje éppoly szent, mint a szolgálati ideje.
Amikor nőket lelkigondoz az irodájában, nagyon körültekintő. Az ajtaján vagy egy kis ablak, amely lehetővé teszi, hogy bárki benézhessen. Egy előre megegyezett időben az asszisztense telefonon felhívja, ami lehetőséget ad neki, hogy elnézést kérjen és befejezze a beszélgetést. Ő nem egy ölelgetős típus.

Ó az az ölelkezés!! (Bárcsak a helyén lenne és a feleség és gyerekek kapnának belőle!!!)
Hagyd abba Lelkész Testvérem! Megölelhetsz egy 6 éven alulit, vagy egy 66 év felettit.
Magyarázkodhatsz, ahogy akarsz, az ölelkezős lelkész általában bizonyos szükségletét akarja kielégíteni ezzel a fizikai tevékenységgel. Igazolhatja ahogy akarja, de garantálom, hogy sok olyan nő van a gyülekezetben, akik örülnének annak, ha többé nem érintené ilyen módon őket.

Körbe tárgyaltuk ezt a témát, de nem fejezhetjük be ezt az írást anélkül, hogy elismernénk:Gyakran a szexuális kísértés egyedül a lelkésztől származik és nem egy nőtől.
Bizonyos esetekben - Uram bocsá'  - ő a ragadozó.
Dr. James Richardson a mentorom a lelkészi szolgálatban, aki már rég óta halott, ezt szokta mondani: "A biztatás, amit a lelkész észlel egy nő részéről, lehet, hogy csak a saját tekintetének visszatükröződése."

Szedd össze magad, Isten embere! Légy erős az Úrban! Ismerd fel, hogy az ellenség, az ördög, "mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen" (1Pt 5:8). Semmi mást nem akar jobban, mint azt, hogy tönkretegyen téged, nevetségessé tegyen a környezetedben, véget vessen a lelkészi szolgálatodnak, és fájdalmat okozzon azoknak, akik a legdrágábbak számodra.

Ne engedd meg!
Állj ellen azzal, hogy erős leszel az Úrban!

Forrás: http://www.churchleaders.com/pastors/pastor-articles/168074-7-women-pastors-should-watch-out-for.html
Megnyitva 2013.09.15-én

Kedves Lelkészfeleségek!

Mit gondoltok erről? 
Várjuk hozzászólásaitokat!
Hogyan látjátok? Szerintetek kell ezzel a témával foglalkozni? Vagy elég ha becsukott szemmel bízunk a társunkban? Vagy ha már benne nem is, de legalább Istenben, hogy nem enged megtörténni cudar dolgokat. 

Fontos számotokra, hogy lelkészférjeitek nyilvánvalóvá tegyék a gyülekezeti közösségben, hogy számukra a legfontosabb nők ti vagytok?
Kell erre figyelmet szentelnünk, vagy akkor jó, ha mindez spontán benne van a levegőben?

Örömmel vennénk véleményeiteket!

Szeretettel
Szőke Etelka


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése