2018. szeptember 10., hétfő

Szarka-Darvas Gyopár: Képeimről szeretettel

Szarka-Darvas Gyopár:


KÉPEIMRŐL SZERETETTEL
most 10 témában

„Minden MŰVÉSZET-nek vallásos rendeltetése van. Az a célja, hogy nagy érzelmi hatást keltve művelje a lelket, tegye képessé a szenvedélyes életre, a szépre, a jóra, az igazra, és készítsen fel a halálra, az Istennel való találkozásra.” 
Ozsvári Csaba ötvösművész

Témák: 1. Fantázia-virágok; 2.Virág csendéletek; 3.Tájképek; 4. Évszakok; 5. Életfa; 6. Átvitt értelmű képek; 7.Jelképek; 8. Templomablakok; 9. Angyalok; 10. Átvilágítható képek.

1.Fantázia-virágok 

„Ó természet, ó dicső természet, mely nyelv merne versenyezni véled, míly nagy vagy te, s mentül inkább hallgatsz, annál többet, annál szebbet mondasz!” 
Részlet Petőfi Sándor :Tisza c. verséből

2. Virág csendéletek 
A virágot a lélek szedi. A virág az egyetlen kép a földön, amiben a lélek önmagára ismer. Gyökerei a sötétségben vannak, de a fény felé növekszik. Az illat és a szín segít abban, hogy átéljük e misztérium érthetetlen varázsát.” 
Hamvas Béla: A virágszedés lélektata

3. Tájképek

„Ültetett az Úristen egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Sarjasztott az Úristen a földből mindenféle fát, szemre kívánatosat és eledelre jót, és az élet fáját is, a kert közepén…” 
Biblia. I.Mózes 2:8-9. 

 „Magas hegyekre áhítok, hol megfejtődik száz titok, hol nincsen bűn, és nincs piszok, csak fényes ég, és nárciszok.” 
Nemes Nagy Ágnes: A vágyakról

4. Évszakok

Tavasz: „ Csordultig tölti szívemet, s völgyet az arany meleg! Hogy zengenek a lépteid, Isten! Az erdő sóhajt mély gyönyörben, . . virágtól részegen szakad alá a megduzzadt patak, . . a bimbók széle szinte pattog, madarak nászéneke csattog, . fent aranyszárnyú fellegek: szerelmi diadalmenet!” 
Lenau . Ford: Szabó Lőrinc

Nyár: „A távol csillagok oly szőke fénnyel égnek. . (Annára gondolok, ki szőke, s messze rég) . Kaszálók illatát üzenik esti rétek. . (Annára gondolok, emléke enyhe, szép!)
A nyár ragyog, lobog, pipacsosak a rétek, . (Annára gondolok, ó, én letűnt nyaram) . Őszünk be közeleg, falevél földre téved, . (Annára gondolok, és siratom magam.)” 
Nyár. Juhász Gyula

Ősz: "Hűs szele húz át az ősznek a réten, fázik a lelkem,érzi a deret, . . keresek valamit a messzeségben, kihunyt fényt, elnémult üzenetet… . . Oly hirtelen borult az est fölébem, s az ősz oly gyorsan rám talált, . Úgy állok itt a hervadó vidéken, mint a topolyafák.” Ősz. Juhász Gyula Tél: Ezüst fonatok. . „Ó, a téli éjszaka fényes, érces illata! . Jégvirágok hímpora száll a hold-kehelyre. . Holdból, fagyból így terem szétindázó sejtelem, . mint folyondár eleven a pusztát belengve.” 
Weöres Sándor

5. Életfa
„Minden növényi ábrázolás közül az életfa a legösszetettebb és legegyetemesebb jelentésű. Utal életre és halálra, az örök fejlődésre, és növekedésre a folytonos megújulásra. A mélylélektan a gyökér, törzs, korona hármasát az ösztön-én, az én, és a felettes-én kifejeződéseként értelmezi. Az életfa hitvilágát a magyar népmesék őrzik: az ÚT, amelyen a mesehős az égbe, vagy az alvilágba jut.” 
Életfa. Magyar Nő magazin 2016.szeptember 1.

6. Átvitt értelmű képek

„Tág a világ, mint az álom, mégis elfér egy virágon.” 
Weöres Sándor verse Képek: Házaspárkapcsolat a hűséggel.
„A szeretet isteni hatalom. Ereje akkor sem gyengül, amikor az érzelmek tüze már parázzsá szelídült. A hűség nem áradó érzelem, hanem tudatos döntés: szövetség életre, halálra.” 
Simon András grafikus művész


7. Jelképek: A földi élet elmúlásáról… és az örök élet reménységéről 


Minden mulandó, legszebb perceinket Halál vigyázza. Minden hervatag. A rózsa és a szerelmes tekintet egy sírba hullnak és elomlanak. Minden múlandó. Ó, de ez a legszebb, Hogy tűnt perc méze boldogít tovább, s bár letaroltan állanak a kertek, Megőrizzük múlt rózsák illatát.”

Részlet Juhász Gyula verséből.
Kert: „A kert haszon-vagy dísznövények termesztésére szolgáló bekerített, védelem alatt álló földterület, amelynek gazdája van.” 
Kislexikon. Kép: Lydia kis kertje. (Kicsi kép)

„Bezárt kert az én húgom, menyasszonyom, bekerített forrás, lepecsételt kút. Paradicsomkert nőtt rajtad, édes gyümölcsökkel, ciprusok, nárdu-sokkal, nárdus és sáfrány, illatos nád és fahéj, sok tömjénfával, mirha és áloé, sok drága balzsammal; kertemben lévő kút, friss víznek forrása, amely a Libanonról csörgedezik.” 
Biblia. Énekek éneke 4:12-15

Élet: „Az élet egy nagy óceán, s az öröm az óceán kis gyöngye, talán mire felhozom, össze is töröm„ 
Petőfi Sándor Kép: Élethajó (KD. képe)

Fa: „Láttam egy fát a föld közepén, nagyon magas volt. A fa csak nőtt, és . . erősödött; olyan magas lett, hogy az égig ért, és még a föld széléről is látni lehetett. Szép lombja volt, és sok gyümölcse, táplálékot nyújtott mindenkinek. Alatta mezei vadak tanyáztak, és ágain égi madarak fészkeltek, róla táplálkozott minden élőlény.” 
Biblia Dániel 4:7-8.

Folyóvíz mellé ültetett fa

„Boldog az az ember, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és a csúfolódók székébe nem ül. hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége és az Ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. és olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el; és minden munkájában jó szerencsés lesz.” 
Biblia; Zsoltár. 1:1-3.

Víz: Élet vize

„És láttam az élet vizének tiszta folyóját, amely ragyogó volt, mint a kristály… és a folyóvízen innen és túl az életnek fája, mely tizenkét gyümölcsöt terem, minden hónapban meghozza gyümölcsét.” 
Biblia; Jelenések könyve 22:1-2.

Nap: az életet tápláló isteni szeretet jelképe: „Nap és pajzs az Úristen!” 
Biblia. Zsolt.84:12 

8. Templomablakok

„Kik csak az utcán járnak-kelnek, szépséget rajta nem igen lelnek… De aki belép a tág iromba, boltozatos hűvös templomba, s belülről pillant ablakára, megdöbbenten áll, megkövülten áll, elbűvölten áll: Nézz a csodára! Színek zengése! Fények zúgása! Mártír mosolya! Szűz vallomása! Kék, ami békül, piros, mi lázad! Magasba ragad, a mennybe ragad lángtünemény és tűzkáprázat! Ó, titkok titka: a földön itt lent belülről nézzen mindenki mindent, szemet és szívet és harcot és békét! – áldja meg az Úr, áldja meg az Úr – a belülről látók fényességét!” 
Dsida Jenő: Templomablak (Részlet)


A védőangyal a kereszttel. „Most tudom igazán, hogy az Úr elbocsátotta az ő angyalát, és megszabadított engem…”
 Biblia: Ap. Csel. 12:11. 3.
Csecsemő lelkét hozó angyal: … és adom az én lelkemet belétek…” 
Ezékiel.37.14

Meghalt ember lelkét az égbe visszavivő angyal: „…Minden lélek az enyém…” –– mondja az Úr. Biblia. Ezékiel 18:4. 9. Angyalok „Éjfélkor az égen a csendből elő angyal szállt, zengedező. Felhőseregek, csillag-miriád, a hold hallgatta dalát. Míly boldog a lélek – íly szava kelt – amíg hona édeni kert. Jóságos az Úr! – öntötte szelíd, hű szíve dicséreteit. Csecsemő-lelket vitt – átölelé – a könnyek völgye felé. Elszállhat a dalból a szó idelenn: a dallam, a hang sohasem! Szennyezte, gyötörte soká a világ, de emelte a lelket a vágy. S nem adta az égi zenét, amíg élt, a földi üres dalokért!” 
Mihail.J.Lermontov. Illyés Gyula fordítása

10. Átvilágítható képek: különleges technikával


"Azután monda Isten: pezsdüljenek a vízek élőlények nyüzsgésétől... és megteremtette Isten a nagy víziállatokat, a vízekben nyüzsgő különféle úszó élőlényeket... és látta Isten, hogy jó."
 1Mózes1:20-21.
„Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az Ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, örökkévaló Atya, Békesség fejedelme!” 
Ézsaiás 9:5.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése