2018. április 5., csütörtök

A hittan lehetőség, vagy csapda?

Képtalálat a következőre: „hittanon levő gyerekek”
    Hamarosan iskolai beiratkozások lesznek. A beiratkozással egy időben a hit és erkölcstan tantárgy felől is döntenek a szülők. Sokszor gondolkodom el ennek a jelentőségén, főleg, hogy évente egyszer március 15-e környékén az iskolaválasztás előtt álló szülőknek be is kell mutatnunk felekezetenként a hit és erkölcstan tantárgyat, illetve mi, akik e tárgyakat oktatjuk be is mutatkozunk valamelyest az érdeklődő szülőknek. Mi a hittan célja és értelme?

  Arányokat tekintve hála Istennek elmondható, hogy aránylag felülreprezentált a református hitoktatásban résztvevő hittanosok száma a gyülekezetünkben  megkeresztelkedettekhez képest. Ezt mi lehetőségként éljük meg, és lehetőségnek értelmezzük ezeket az alkalmakat. Vannak megélt örömeink is ebben a szolgálatban.   
       Nekem az iskolai keretek egy kicsit
a lehetőségek beszűkítését is jelentik, hiszen osztályoznunk kell, 45 percben tantárggyá válik Isten ügye. Olyan ének, rajz fontosságú a gondolataikban a szülőknek, de talán a gyerekeknek is. Pedig az igazi ÉLETet kínáljuk fel nekik, és az életvezetésben tudunk segítségükre lenni Isten igéjének a segítségével. Természetesen időnként szomorúan jövök haza az órákról az érdektelenség, néha rosszindulat miatt, de.....
Mégis azt gondolom, hogy nagy lehetőség mindez. A kötelező hittan miatt kisebb környékbeli iskolákba is eljutottunk, és vannak kisebb, nagyobb csoportjaink is ott. Nagyon érdekes terep számunkra. A szekuláris világ gyermekeivel foglalkozunk, akik viszont kapnak némi érintést a hittanon keresztül Isten ügye iránt. Lehetőség, hogy a keresztyén értékrenddel ismerkedjenek, hogy megtanuljanak Istennel kapcsolatba lépni, imádkozni, igék legyenek a fejükben, amelyek nehéz helyzetben előhívhatóak. Lehetőség még arra is, hogy életkérdésekre hallhassanak keresztyén megoldást. Lehetőség a gyülekezettel való kapcsolatra is. A tapasztalat azt mutatja, hogy töredéke a szekuláris gyermekeknek, akik bejönnek a templomba, akik elkötelezettekké, konfirmálókká, és később elkötelezett egyháztagokká válnak. Tényleg nagyon kevés gyermek az, aki ilyen módon kapcsolódik be a gyülekezet közösségébe. Ha ezzel a szemmel nézzük, akkor csalódás a hitoktatás, hiszen elég sok energia befektetése kell ahhoz, hogy esetleg merjenek közelebb jönni ezek a gyermekek a közösséghez. De van erre mégis példa. Néhányan valóban a hitoktatásnak köszönhetően kerültek közelebb az Isten ügyéhez. Jelenlegi kántorunk is a hitoktatásnak köszönhető, hogy bekerült gyülekezetünk közösségébe. Vannak családok, akiket gyermekeik érdeklődése hozott be a templomba. Az evangélizáció eszközének lehet tekinteni, hogy az iskolákba bejuthatunk heti egy alkalommal, hogy a gyermekeknek, a számunkra olyan nagyon fontos életkérdésről, Krisztusról beszélhessünk.
Amikor évente egyszer be kell mutatnunk az érdeklődő szülőknek a hit és erkölcstant, mindig elmerengek, hogy vajon  mi értelme mindennek. De azt tapasztaltuk, hogy valóban vannak, akik ekkor döntenek arról, hogy hová íratják be a gyermekeiket. Az egyik faluban, ahol mi magunk is élünk, ott nem is látogatják ezt a tájékoztató alkalmat, és aki eljön, az már úgy érkezik, hogy eldöntötte mit szeretne. Egy másik településen valóban azt tapasztaljuk, hogy ott viszont eljönnek, és ott, akkor hoznak döntést a választásukról. Most egy nagyon kedves dolog történt a tájékoztatáson. A hitoktatók beszámolója után mindig lehetőség van kérdezni, de nem szoktak a szülők feltenni kérdéseket. Idén egy anyuka jelentkezett, és elmondta, hogy szerinte milyen fontos a hittan, hogy ők nem keresztyének a gyerekei sem azok, de mennyi pluszt kapnak a hittanon keresztül. Nagyon kedves tapasztalat volt. Annak ellenére, hogy csak intelligenciához tartozónak vélik a Biblia ismeretét, mégis fontosnak tartják, hogy gyermekei ebben részesedjenek. Ez a család soha, semmilyen alkalomra nem jött el, ha hívogattuk őket, de egy kapunyitási lehetőség. Vannak családjaink, akiket a hitoktatás behozott a gyülekezetbe, és akik ezen keresztül kezdték el Krisztust keresni, sőt akik közül többen gyülekezetünk szolgáló tagjai. Isten útjai valóban kifürkészhetetlenek.
    Sokszor hallom, hogy ahhoz képest, hogy mennyi energiát kell befektetni a gyerekmunkába (hittan, gyermekistentisztelet, táborok), nem hatékony. Az biztos, hogy az eredménye hosszú távon érzékelhető. Több bizonyságtételt hallottam, hogy egy gyermek ének válságban levő emberek életét mentette meg, sőt Krisztushoz vitte el őket, mert amikor az öngyilkosságot fontolgatták, eszükbe jutott egy-egy sor, ami megállította őket. Ha így tekintünk rá, akkor már valóban nagyon fontos szolgálati területté válik számunkra ez. Lélekmentés.
    Nagy lehetőség amiatt is, hogy kapcsolatba kerülhetünk a tanárokkal, és sokszor nyílik alkalom a velük való akár hitbeli beszélgetésekre. Érdemes ezzel is élni.
Lehetőség, hiszen azóta, hogy hivatalosan is bekerült a tantárgyak közé a hittan, adventben minden hétfőn reggel egy rövid áhítattal kezdünk az egyik iskolában. Régi hagyomány az is ebben az iskolában, hogy a halottak napja környékén az első, és második világháborús emlékműveknél a két felekezet képviselői szolgálnak útravalóval. Ameddig hívnak, addig érdemes ezeket a szolgálati lehetőségeket is kihasználni, és ezekkel is élni.
   Hordozzuk imádságainkba a hitoktatásban résztvevő családok életét, a hitoktatást végzők szolgálatát, mert sokszor ellenszélben kell, hogy feladataikat elvégezzék. Imádkozzunk a napokban döntést hozó szülőkért, hogy a keresztyén hittant válasszák, mert ma már minden más egyébbel (buddhista hittan pl.) is találkozhatunk a városi iskolákban. 
Isten áldja meg ezen a területen végzett szolgálatainkat, hogy Őt tudjuk szolgálni, és örömünket találjuk ebben a szolgálatban! 

                                                                                                                           GML


8 megjegyzés:

 1. Kedves Lelkészfeleség! Pontosan mi a probléma a buddhista hittannal? Mikor az óvodában rákérdeztem azt hitték viccelek. Aztán elnézést kértek. Miért más rendű az én buddhista , hindu, iszlám , - világvallásokról beszélünk- hitem mint a keresztény?

  VálaszTörlés
 2. Ugyan nem én írtam a cikket, de érdekesnek tartom a felvetést. Egy vállaltan keresztyén oldalon, egy vállaltan olyan társaságban, akik az egész életüket arra tették fel, hogy a Biblia igazságait megértve és megélve azt adják át másoknak is, ahogy tudják, vajon miért ne aggódnának Magyarországon, magyar gyermekek hittan oktatása miatt? Itt a buddhizmus és a hinduizmus soha nem játszott eddig különösebb társadalmi szerepet. Az iszlám néhány száz éve ugyan itt volt, de nem nagyon maradt fenn iszlám misszió a XVI-XVII. századokból, hogy hány magyar ember lett iszlám vallású (az erőszakkal elhurcolt janicsárrá tett magyar gyermekeket kivéve). Nem értem, hogy miért kell számon kérni lelkészfeleségektől, ha másnak látják a keresztyénséget, mint más "világvallást". Egyébként a keresztyénséget nem is vallásnak, világvallásnak tekintik, hanem olyan hitnek, ami segít nekik helyrehozni az életüket, a házasságukat, átélik a személyes kapcsolatot azzal a Jézus Krisztussal, Aki 2000 éve feltámadt a halálból, és pl. azt is mondta, hogy "...senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam... (János evangéliuma 14,6). Ezzel nem minősítést mond a keresztyénség, hanem csak jelzi, hogy elhiszi az élő Jézusnak, amit mondott. Semmivel nem különb egy keresztyén ember, mint egy máshogy gondolkodó. De elhiszi, hogy amit a Biblia tanít, az igaz. Mivel pedig elhiszi, ebben is él. Utána pedig tapasztalja, hogy működik :-)
  A felvetés számomra akkor lenne hiteles, ha kifejezetten buddhista blog oldalon is megkérdezné a kérdező, hogy vajon miért hiányzik néhány bibliai kijelentés arról a buddhista oldalról :-) Persze lehet, hogy ez is megtörtént a kérdezőtől már.

  VálaszTörlés
 3. Az internet és egy blog a neten nem egy társaság, vagy ha igen úgy tűnik én is része vagyok. Semmi problémám a bejegyzéssel, egy kérdést tettem fel.Sőt, lelki közösséget érzek felebarátommal a hittantanítással kapcsolatban. Mivel a XXI. században élünk és nem felekezethez tartozó iskolában, hanem "sima" állami iskolában kényszerpályára vagyok állítva -mélyen hívő -emberként, mert bár az erkölcstan minden gyermek épülésére szolgál mégsem tudom azt a fajta hittant választani a gyermekemnek, ami szerintem leginkább az épülését szolgálná. Tehát nincs választási lehetőségem. A kérdésem él.

  VálaszTörlés
 4. Még annyit, hogy magyar vagyok és a gyermekeim is magyarok. Nem azt kérdeztem, hogy miért hiányzik bármilyen buddhista kijelentés egy keresztény oldalról."Csak őszintén és szeretettel. Szeretnénk beszélgetni és beszéltetni. Itt online névtelenül minden gondolathoz, felvetéshez hozzá lehet szólni. Célunk, hogy megfogalmazzunk dolgokat, elgondolkodtassunk, változásokra serkentsünk." Lehet félreértettem valamit.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves "Névtelen"! Nehéz nem félreérteni valamit úgy, hogy kiragadunk pár szimpatikus mondatot, de magát az összefüggést nem vesszük figyelembe. Ez az idézett pár mondat az utolsó mondattal fejeződik be: "Segítsük egymást, hogy lelkipásztor férjünk mellett nőként, feleségként egyre közelebb kerüljünk ezen a téren is Isten elképzeléseihez!" Ha ebbe a körbe is beletartozónak érzi magát, akkor hadd kérdezzek vissza: mi a baj a keresztyén hittannal egy lelkész feleségének? Bár "keresztyén hittan" nincs. Akkor: mi a baj pl. a református hittannal? Én belülről biztosan máshogy látom, aki magam is tartom, illetve gyermekeimet járatom. Magamat mélyen hívőnek gondolom én is, és szerintem rendben van, hogy a gyermekeim református hittanra járnak. Nem értem, hogy mennyivel ad többet egy magyar gyermeknek egy távol-keleti ideológiára épülő hit oktatása, mint a bibliai mondanivaló. De a kérdés már azért nem él, mert megválaszoltam :-) Az persze lehet, hogy ezt nem fogadja el, erre szabadsága van. Újra leírom, most már konkrétabban: a buddhista hittan bár lehet, hogy egy "világvallás" eszmeiségét hordozza, mégis egy olyan út, amely nem vezet el az Atyához. Oda csakis Jézus Krisztuson át lehet eljutni. Ezt nem én találtam ki, nem is a keresztyénség, hanem a Bibliában van benne, maga Jézus egyik mondata. A keresztyének épp azok, akik a Bibliát tekintik szent könyvüknek. Ezért hiszik ennek az igazságát. A buddhizmus nyilván mást tanít. A kérdésére válaszolva ez a probléma a buddhista hittannal egy lelkész feleségének. Ha egy lelkész felesége a legjobbat szeretné a gyermekeinek meg mások gyermekeinek is, akkor a számára legjobb, tehát a Biblia tanításai alapján szeretné nevelni a gyermekeket. Egyébként az lehet, hogy épp abban az iskolában, ahová Ön járatja a gyermekét, nem lehet buddhista hittanra beíratni, de ez nem az iskola, nem az állam, hanem a buddhista egyház felelőssége. Én ugyanis ismerek olyan iskolát, ahol van buddhista hit-és erkölcstan.

   Törlés
 5. Kedves Uram! Majd odaát megvitatjuk, kit, hová és kihez vezetett az a bizonyos út. Van esélyem, igen sanszos, mert a Biblia szerint a megtévedt bárány mindig kedvesebb az Úrnak. Lehetetlen, hogy ha egyetlen Isten van, akkor az csak egy bizonyos vallás Istene legyen. Ez ennyire egyszerű. Tudom, megélem az Istent és nem a Biblia az Istenem. Sajnos ez a hozzáállás még buddhistának sem megfelelő. Ugyanakkor egyedül a Dalai Lámától hallottam azt, hogy nem feltétlen a buddhizmus az egyedül üdvözítő vallás, sőt akár egy ateista is élhet igaz életet.Ezért ha lesz esélyem csakis buddhista hittanra járatom a gyermekeim. Nincs Bibliám amire ,mint abszolut igazságra hivatkozhatok, csak azt tudom, hogy azért születünk ide ebbe az emberi testbe hogy gyakoroljuk a feltétel nélküli szeretetet. Számomra ezzel Jézus tanítása feltétlen összecseng. Fényből jöttünk és a fénybe megyünk.A Hit és az Ige hirdetése a maga feladata, remélem szerettel és fénnyel teszi, kedves uram. Ha tán mégsem az nem az én problémám.Jézus, Buddha, Allah és tán még Krisna áldása is kísérje az úton.

  VálaszTörlés
 6. Örülök, hogy áldást kívánva érhet véget ez a beszélgetés. Én sem tudok jobbat. Hiszen mi emberek kicsik vagyunk, és szükségünk van valakire, aki tőlünk nagyobb. Abban is egyetértünk, hogy nincs egyedül üdvözítő vallás, amint ezt az első hozzászólásomban is leírtam (Jézusnak az a kijelentése, hogy Ő az egyedüli út, nem egyenlő azzal, hogy a református vallás az egyedül üdvözítő vallás - ezzel nem is értek egyet!). Sőt, abban is egyetértünk, hogy a szeretetre van szükségünk. Ehhez teszem én hozzá a Biblia alapján, hogy a Jézusban megjelent isteni szeretetre van szükségünk. Ha ugyanis nem a Bibliára hivatkozunk, akkor választunk más "evidenciákat", "axiómákat", amelyeket Ön is írt (pl. "Lehetetlen" kezdetű mondatában - mi alapján lenne lehetetlen? vagy amikor a Dalai Lámára hivatkozik, akkor is egy kijelentésre hivatkozik, amelyet megkérdőjelezhetetlennek tekint. Vagy "Fényből jöttünk, fénybe megyünk" - szép gondolat, de ez is egy axióma, Ön számára megkérdőjelezhetetlen igazság, nem bizonyítható). De ha ezeket gondolja, arra is szabadsága van. Az én döntésem az, hogy a Biblia Istenére, Jézus Krisztusra építek. Azt látom az életem elmúlt pár évtizedében, hogy nemcsak a halál utáni létezés ígéretében, de már itt ebben a földi világban nagy segítség. Hogy Ön mit gondol hasznosnak magának és a gyermekeinek, és mit ártalmasnak, arról szabadon dönthet. Én is csak az Isten áldását tudom kívánni a továbbiakhoz! És ha netán valamilyen szeretetlenséget lehetett volna felfedezni a hozzászólásaimban (amit a legkevésbé sem szerettem volna), azt sajnálom. Nehéz metakommunikáció nélkül "beszélgetni". Ha leülnénk egyszer szemtől szemben, talán tovább is jutnánk :-) Isten áldja!

  VálaszTörlés
 7. Kedves Olvasó! Örülök, hogy bár nem ugyanaz az alapunk mégis érdemesnek tartotta elolvasni ezt a cikket ezen a speciálisan keresztyén oldalon. Nem más rendű a buddhista hittan, csak azt gondolom, hogy az európai kultúrától idegen, és ezért inkább meglepő egy vidéki kisvárosban, mint megszokott. Miután mi itt elkötelezetten keresztyének vagyunk, természetes, hogy ezt az utat járjuk, és látjuk mások számára is áldásnak.

  VálaszTörlés